Macbook

Macbook là dòng máy tính xách tay của thương hiệu Apple nổi tiếng trên toàn thế giới, MacBook được giới thiệu vào tháng 1/2006, với thiết kế đẹp, hiệu năng tốt, đặc biệt hiệu điều hành thân thiện, ổn định, Macbook là con át chủ bài trong cuộc chiến giành giật thị phần của hệ điều hành Mac