• Hotline : 0936 111 322 - 0979 110 110

Tổng Hợp Các Tổ Hợp Phím Tắt Trên wpBook

Cách sử dụng các phím tắt trên bàn phím wp

 • Command + A: Chọn tất cả
 • Command + Option + A: Bỏ chọn tất cả
 • Command + C: Sao chép dữ liệu
 • Command + V: Dán dữ liệu đã sao chép
 • Command – Z: Hoàn lại thao tác trước đó
 • Command – Shift – Z: Làm lại, đặt lại các thay đổi cuối thực hiện với Undo
 • Command – Space bar: Hiển thị hoặc ẩn ô tìm kiếm
 • Command + Option + V: Dán dữ liệu và xóa dữ liệu cũ
 • Command + Delete: Xóa dữ liệu
 • Command + Shift + Delete: Làm sạch thùng rác
 • Command + D: Tạo một file tương tự file hiện hành
 • Command + L: Tạo một shortcut mới
 • Space bar: Xem trước dữ liệu
 • Command + Shift + N: Tạo thư mục mới
 • Command + Shift + A: Mở nhanh thư mục Applications
 • Command +Shift + U: Mở nhanh thư mục Utilities
 • Command + Shift + D: Mở nhanh thư mục Desktop
 • Command + H: Ẩn toàn bộ cửa sổ và ứng dụng đang chạy xuống thanh Dock
 • Command + Q: Thoát khỏi cửa sổ đang là việc
 • Command – Shift – I: Mở cửa sổ iCloud
 • Command – Shift – K: Mở cửa sổ Network
 • Command – Shift – O: Mở cửa sổ Documents

Phím tắt để tắt máy

 • Control + Option + Command+Eject: Tắt nhanh máy wp
 • Control + Eject: Hiển thị bảng lựa chọn chế độ tắt máy
 • Control + Command sau đó ấn phím Eject: Khởi động lại máy
 • Option +Command sau đó ấn phím Eject: Để máy ở chế độ Sleep
 • Control +Shift + Eject: Tắt màn hình máy wp

Soạn thảo văn bản

 • Command + A: Chọn toàn bộ văn bản
 • Command + C: Sao chép đoạn văn bản đã chọn
 • Command + X: Cắt đoạn văn bản đã chọn
 • Command + V: Dán đoạn văn bản đã sao chép
 • Fn + phímLeft/Right: Di chuyển con trỏ lên đầu hoặc cuối câu
 • Option + phímLeft/Right: Di chuyển con trỏ đến trước hoặc sau 1 từ
 • Command – F: Mở cửa sổ tìm kiếm
 • Command – N: Tạo mới tài liệu
 • Command – P: In cửa sổ làm việc hiện tại
 • Command – S: Lưu lại tài liệu đang làm việc
 • Command-B: Bôi đậm văn bản đã chọn
 • Command – I: Nghiêng đoạn văn bản đã lựa chọn
 • Command – U: Gạch chân hoặc bỏ gạch chân văn bản đã chọn
 • Command – T: Hiển thị/ẩn cửa sổ font chữ
 • Control – A: Di chuyển đến đầu dòng hoặc đoạn
 • Contro l- B: Di chuyển sang trái một kí tự
 • Control – D: Xóa kí tự trước con trỏ (bên phải)
 • Control – E: Di chuyển đến đầu dòng hoặc đoạn
 • Control – F: Di chuyển sang phải một kí tự
 • Control – H: Xóa một kí tự bên trái con trỏ
 • Control – K: Xóa đoạn văn bản từ bên phải con trỏ đến hết
 • Control – L: Tìm con trỏ nhanh
 • Control – N: Di chuyển xuống một dòng
 • Control – P: Di chuyển lên một dòng

Chụp ảnh màn hình

 • Command + Shift + 3: Chụp toàn màn hình
 • Command + Shift + 4 + Space bar: Chụp ảnh một cửa sổ đang làm việc

Command + Shift + 4 : kéo thả phần mình muốn copy