• Hotline : 0936 111 322 - 0979 110 110

Cách Tạo Bộ Cài Window Thông Qua Bootcamp

TẠO USB CÀI WINDOWN THÔNG QUA BOOTCAMP ASSISTANT

Bước 1: Chuẩn bị.

Bước 2: chúng cần định dạng lại đuôi của USB thành MS- DOS (FAT) bằng cách vào Disk Utility chọn vào USB -> Erase

13000392_628552167304663_1095554656_o.png

 

 

 

 

 

Bước 3: Vào Boot Camp Assistant -> Continue -> bỏ dưới check cuối cùng(nhớ là phải bật mạng lên bạn nha) sau đó Continue

12986733_628552173971329_144091060_o.png

 

 

 

 

 

 

Nếu bạn để file Iso ra ngoài Desktop, chương trình sẽ tự động chọn đường dẫn đến file iso, tự động chọn usb mà bạn cần boot vào..còn nếu bạn để File iso ở trong Forder thỳ chỗ ISO image . ban chọn Choose -> chọn đến chỗ để file ISO WIN 10

12986393_628552170637996_513625856_o.png

 

 

 

 

 

 

Chọn Continue -> chờ chạy hết cây là các bạn đã tạo được bộ cài Windows cho wpbook.

13016811_628552177304662_1586385868_o.png

 

 

 

 

 

 

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG..