Apple Store

Apple Inc. là tập đoàn công nghệ máy tính của Mỹ có trụ sở chính đặt tại Silicon Valley ở San Francisco, tiểu bang California. Apple được thành lập ngày 1 tháng 4 năm 1976 dưới tên Apple Computer, Inc., và đổi tên thành Apple Inc. vào đầu năm 2007

img-97
Tạm Hết
img-97
Tạm Hết
img-97
Tạm Hết
img-97
Tạm Hết

iPad Air 2 Wi-fi 64GB

iPad Mini 4 64Gb wifi

iPod nano Gen 7 16GB

Mac Mini 2014 MGEQ2

Mac Mini 2014 MGEN2

Apple TV Gen 4 32GB

Apple TV Gen 4 64Gb